Divadelní Děčín - výsledky

20.05.2009 11:00

Dne 15. 5. 2009 jsme odehráli naši inscenaci monodramatu Douga Wrighta „Svou vlastní ženou“ na celostátní soutěžní přehlídce amatérského činoherního divadla Divadelní Děčín 2009. Recenzi představení si můžete přečíst zde.

 

Ve společnosti dalších devatenácti inscenací, těch nejlepších v republice, které vzešly z krajských postupových přehlídek, ohodnotila porota naše představení cenou za inscenaci a cenou za herecký výkon. Navíc byla naše inscenace jako jediná přímo nominována do programu festivalu Jiráskův Hronov, celonárodní multižánrové přehlídky amatérského divadla, která se koná od 30. 7. do 9. 8. 2009. O konkrétních datech a časech našich vystoupení v Hronově zde budeme včas informovat. 

 

Jsme potěšeni, ohromeni a poctěni tím, že již v prvním roce fungování našeho malého souboru (ovšem s mnohaletou předcházející i paralelní činností v Pibimpap-Rizoto [nesklonn.]) se nám podařilo dosáhnout nejvyšší možné mety v amatérském činoherním divadle.  V jeden okamžik se šťastně protnulo několik důležitých faktorů - skvěle napsaná hra, mnohovrstevnaté a aktuální téma, perfektní a přesná práce Jakuba Vyplela (zvuky|režie), Jany Hradecké (scéna|režie) a Davida Oupora (světla|světelná režie) a přesvědčivý výkon (+ režie) Libora Ulovce v roli Charlotte a ostatních postav.  A v neposlední řadě zájem, povzbuzení a vstřícná podpora vás, našich diváků.

 

Divadelní Děčín 2009 - výsledková listina

 

Odborná porota Divadelního Děčína 2009 se rozhodla udělit tato čestná uznání:
Josefu Širhalovi za herecký výkon v inscenaci Plný kapsy šutrů
Michaele Přikrylové za herecký výkon v roli Veroniky v inscenaci Opičí tlapa
Miroslavu Fuchsovi za herecký výkon v roli Podkolatova v inscenaci Ženitba
Kateřině Kaiserové za herecký výkon v roli hraběnky v inscenaci Nejbláznivější den
Lucii Peterkové za herecký výkon v roli Soni v inscenaci Strýček Váňa
Miloši Mazalovi za herecký výkon v roli Parnase Žarenase v inscenaci Jáson
Jaroslavu Mrzenovi za herecký výkon v inscenaci Tak takhle to bylo aneb život je jen náhoda
Petře Znamenáčkové za herecký výkon v roli Šestnáctileté v inscenaci Taneční hodiny pro pokročilé
Lee Koncerové za herecký výkon v roli Nathalie v inscenaci Benátky pod sněhem
Divadlu NABOSO Boskovice za dramaturgii inscenace Gazdina roba
Petru Matouškovi a spol. za textovou předlohu k inscenaci Pít či nepít aneb Oč tu vlastně běží
Stanislavu Bohadlovi za dramaturgii a transkripci v inscenaci Andromache
Šumavskému ochotnickému spolku Prachatice za inscenaci Ženitba
DS Právě začínáme Horní Počernice za inscenaci Jáson

 

Odborná porota Divadelního Děčína 2009 se rozhodla udělit speciální čestné uznání:
Červenému balónku za sémanticky důslednou mizanscénu s vnitřním tvořivým impulsem

 

Odborná porota Divadelního Děčína 2009 se rozhodla udělit tyto ceny:
Liboru Ulovcovi za herecký výkon v inscenaci Svou vlastní ženou
Víťovi Jakubcovi za herecký výkon v inscenaci Společnost
Jarce Vykoupilové za herecký výkon v inscenaci Společnost
Evě Jakubcové za herecký výkon v inscenaci Společnost
Hedvice Řezáčové za herecký výkon v roli Víly v inscenaci Malá mořská víla
Aloisi Kummerovi za herecký výkon v roli Přibylce v inscenaci Šťastná událost
Pavlu Vašíčkovi za režii inscenace Společnost
Ivanu Vohrnovi za hudbu v inscenaci Opičí tlapa
Janě Stejskalové za scénu a kostýmy v inscenaci Malá mořská víla
Milanu Jančekovi za režii inscenace Benátky pod sněhem
Divadlu SoLiTEAter za inscenaci Svou vlastní ženou
Divadlu Geisslers Hofcomoedianten Kuks za inscenaci Andromache
Městskému divadlu Děčín za inscenaci Malá mořská víla
Divadlu SemTamFór Slavičín za inscenaci Benátky pod sněhem

 

Odborná porota Divadelního Děčína 2009 doporučila do programu Jiráskova Hronova 2009 tyto inscenace

(bez uvedení pořadí):
Andromache Divadla Geisslers Hofcomoedianten Kuks
Společnost Divadla Prkno Veverská Bítýška
Malá mořská víla Městského divadla Děčín
Benátky pod sněhem Divadla SemTamFór Slavičín

 

Odborná porota Divadelního Děčína 2009 nominovala do programu Jiráskova Hronova 2009:
Svou vlastní ženou Divadla SoLiTEAter

—————

Zpět