Divadlo SoLiTEAter

[SoLiTEater se vyslovuje tak, jak se píše, tj. 'so-li-te-a-ter']

  • JE divadelní platforma založená pražským advokátem Liborem Ulovcem...
  • VZNIKLO v roce 2008 za účelem přípravy inscenace Svou vlastní ženou...
  • FUNGUJE na principu spolupráce výrazných individualit amatérského divadelnictví napříč soubory...
  • ZAMĚŘUJE SE na divadelní představení určená pro malý počet herců...
  • HRAJE na domovské scéně v útulných prostorách divadla Kampa...
  • PŘISPÍVÁ nadaci Zdravotní klaun, jejímž hlavním posláním je podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí a tím pomáhat k vylepšení jejich celkového zdravotního stavu...

PRINCIPÁL

—————


SPOLUPRACUJÍ

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————